Share this post on:

Керамичните съдове, които създавам, са синтез между съд и пано.

Използвам структурирането на паното, за да изградя съдове според моето разбиране на изкуствот. Чрез този подход, аз интегрирам керамични плочки и мозайка, които са широко приложени в екстериора и интериора, но не са характерни за съдовата керамика. По този начин процесът на изграждане на творбата се развива след изпичането, създавайки нови възможности за творчество.

The ceramic vessels that I create are a synthesis between vessels and wall panels.

I use the peculiarities of structuring a panel to build a vessel according to my own perception of art. Through this approach, I integrate ceramic tile and mosaic, which are widely applied in exterior and interior decoration, but are not characteristic of vascular ceramics. Thus, the process of building the sculpture develops even after firing, creating new opportunities for creativity.

 

Към снимките на проекта>>

Share this post on:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.