Share this post on:

 

Творбите в проекта „Керамика за зрящи и незрящи „Хармония” са създадени да се възприемат не само визуално, но и чрез допир както от виждащите, така и от хората с нарушено зрение. За да предизвикат красота и хармония те са съобразени с някой психофизиологични особености, които слепотата налага върху индивида.

Затова са установени „критерии за изработване на тактилните произведения и аранжиране на тактилната изложба”, на базата на психологически изследвания, върху осезателното възприемане на керамика (виж: „Тактилна керамика”, 2007 София; „Тактилно възприемане на керамика (изследвания),  2012, София).

 


 

Project „Harmony“ 2000-2004

The creations in the project „Harmony“ are designed to be perceived not only visually, but also through touch both by sighted, and the blind. In order to provoke the formation of beauty and harmony in the imagination, they are represented by some psychophysiological features that blindness imposes on the individual.

For this reason, there are established „criteria for making tactile work and arranging a tactile exhibition „, based on psychological research on tangible perception of ceramics ( see. „Tactile ceramics,“ 2007, Sofia; „Tactile perception of ceramics (research), 2012, Sofia ).

 

Към снимките от проекта>>

Share this post on:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.